Vad är lätt språk och lättläst?

Hur ska lätt språk och lättläst definieras? Är lätt språk ett konstgjort eller naturligt språk? Är lättlästa böcker fattigare i språket och innehållet än böcker på standardspråket?

Diskussionen om vad lätt språk och lättläst är har pågått i flera årtionden runt om i världen. De som inte är insatta i lätt språk vill gärna klassificera det som ett konstgjort språk, för att det är enklare och ordvalet är mer begränsat än i standardspråket.

Men lätt språk är enligt alla språkvetenskapliga kriterier ett naturligt språk. Det följer standardspråkets grammatik och ordförråd. Det finns inget artificiellt i lätt språk. Det har inte skapats som till exempel de olika folkens språk i J.R.R. Tolkiens kända verk Sagan om Ringen.

Lätt språk är inte heller ett separat språk från standardspråket, utan en förenklad och förtydligad form av språket. Lätt svenska är alltså en enkel form av standardsvenska. Den skiljer sig inte från standardspråket i annat än att orden är lättare att förstå och meningarna kortare och tydligare. I lättlästa böcker är också raderna korta.

Lätt språk har utvecklats ur behovet att skapa kommunikation och texter på ett tydligare språk än standardspråket, så att också personer som har utmaningar i att förstå vanligt språk i tal och/eller skrift kan ta till sig informationen.

Lättläst

Lättlästa texter är skrivna på lätt språk. I lättlästa böcker är layouten och typsnittet valda så att de underlättar den mekaniska läsningen. Handlingen i lättlästa böcker är mer komprimerad och innehåller färre beskrivningar än böcker på standardspråket. I övrigt fungerar lättlästa böcker precis som böcker på standardspråket.

Lätt språk utvecklas hela tiden. Det följer naturligtvis standardspråkets utveckling, men ny forskning och erfarenheter som insamlas av olika målgrupper påverkar också kriterierna för lätt språk och lättläst.

En växande grupp författare och skribenter av lättlästa texter utvecklar och uppdaterar det lätta språket. Lätt språk är resultatet av många människors gemensamma arbete i flera årtionden för att skapa tal och texter, som kan förstås av så många i samhället som möjligt.

Logo för Svenska Kulturfonden

Projektet LäsLätt 2.1 stöds av Svenska Kulturfonden