Tre nya lättlästa miljöböcker

I den nya läroplanen förväntas eleverna lära sig också om sin omgivning och miljön, men bristen på material är stor.

Under 2017–2018 publicerar Sabira Ståhlberg och Maria Viitasalo (illustratör) tre nya böcker om miljön.

Böckerna handlar om luft, jord och vatten, föroreningar, människans påverkan och möjligheterna att göra egna val som inverkar på allas vår framtid.

De tre böckerna kan användas i skolor och hem som t.ex. stöd i undervisningen, extraläsning och diskussionsunderlag.

Liksom våra tidigare naturvetenskapliga böcker har de nya böckerna en knorr på svansen. Bakom äventyren finns fakta, som vi beskriver i facit i slutet av boken. Vi skapar också gratis extramaterial på nätsidan Bokpil, som kan användas av lärare, föräldrar och eleverna själva.

Den första boken utkommer strax före bokmässan i Göteborg i slutet av september 2017 och kan beställas hos bokhandlar och näthandlar. De övriga två böckerna utkommer under vintern och våren, senast i april 2018.

Böckerna stöds av Svenska Kulturfonden.