Blogg: VERSALböcker behövs

Läsaren med läs- och skrivsvårigheter kan gagnas av att ha bara ett tecken som motsvarar ett ljud. I versalböcker är alla bokstäver stora. Då behöver läsaren inte hålla reda på både stora och små bokstäver, utan kan koncentrera sig på att läsa själva texten.