Blogg: Två nya språknivåer

Språknivåerna har som mål att hjälpa läsaren hitta rätt bland alla hundratals lättlästa böcker som givits ut. Språknivån kan till exempel vara en sådan nivå läsaren klarar av, tror sig klara av hinderfritt, eller vill uppnå. Bokpil har spelifierat böcker och definierat två nya språknivåer.

Blogg: Läs och spela

Målet med att spelifiera lättlästa böcker är att få så många som möjligt att läsa. I dagens samhälle är det ytterst viktigt att äga en god läsförmåga, för informationsflödet växer och vi behöver alla kunna ta till oss nytt skriftligt material varje dag.