Lättläst och tillgänglighet

Tillgänglighet är ett populärt ord, som idag används i många skiftande sammanhang. Lättläst erbjuder möjligheter att ta del av skriftlig information och kunskap på ett lättare språk.
Vad innebär tillgänglighet för lättläst litteratur?

Språknivå eller åldersgrupp?

För vilken åldersgrupp är boken? Frågan ställs ofta, men för lättläst litteratur finns det inga entydiga svar. Mer än läsarens ålder är det språk- och kunskapsnivå och intressen som definierar vilken bok som är lämplig.

Att skriva lättläst

Författaren, forskaren och utbildaren, filosofie doktor Sabira Ståhlberg har skrivit över tjugo lättlästa böcker samt tiotals akademiska, populärvetenskapliga och skönlitterära verk. Vad inspirerar en akademiker och skönlitterär författare att skriva lättläst?

Lättlästa bilder

Målet med lättläst litteratur är att stöda och uppmuntra läsningen. Därför är både bokens design och bilderna enkla och tydliga. Läsaren kan lugnt koncentrera sig på texten.