Hugos miljöhistoria utkommer i höst

I höst utkommer Sabira Ståhlberg och Maria Viitasalo med Hugos historia, en lättläst bok om miljön. I boken berättar Hugo om sin stora och roliga släkt. Många av hans släktingar har rest runt i världen och upplevt spännande äventyr på vägen.