Tre nya lättlästa miljöböcker

Under 2017–2018 publicerar Sabira Ståhlberg och Maria Viitasalo (illustratör) tre nya böcker om miljön.

Böckerna handlar om luft, jord och vatten, föroreningar, människans påverkan och möjligheterna att göra egna val som inverkar på allas vår framtid.

Hugos miljöhistoria utkommer i höst

I höst utkommer Sabira Ståhlberg och Maria Viitasalo med Hugos historia, en lättläst bok om miljön. I boken berättar Hugo om sin stora och roliga släkt. Många av hans släktingar har rest runt i världen och upplevt spännande äventyr på vägen.