LäsLätt 2020

År 2020 arbetar Bokpil och Colorit ry.rf. med att sprida kunskap om lättläst. Projektet fortgår under hela 2020, men på grund av den speciella situationen denna vår publicerar vi redan i april nytt material och en ny nätsida.