Sabira Ståhlberg: 20 år lättläst litteratur

I år blir det 20 år sedan Sabira Ståhlbergs första lättlästa bok Miranda kom ut. Sedan dess har Sabira skrivit över 20 lättlästa böcker och många bloggar om lättläst.

Sabira är Svenskfinlands produktivaste lättlästa författare. Hon har också presenterat lättläst på bokmässor både i Finland och internationellt och föreläst om lättläst i olika sammanhang. Sabiras arbete för lättläst inkluderar dessutom videokanaler på YouTube om lättläst litteratur och vetenskaplig forskning om lättläst.

År 2015 startade Sabira projektet Bokpil tillsammans med studiehandledaren och lättlästa illustratören Maria Viitasalo. Bokpil har infört bland annat språknivåer i den finlandssvenska lättlästa litteraturen och utvecklat det innovativa konceptet Pedagogiskt lättläst. Nya riktningar och modiga ställningstaganden betecknar Bokpils arbete.

Numera är Bokpil förläggare och en del av en icke-vinstbringande organisation. Bokpil ger ut lättlästa böcker på flera språk, inklusive minoritetsspråk och hotade språk. Till Team Bokpil hör förutom ett tiotal medarbetare i Finland även ett femtiotal internationella medarbetare runt om i Europa.

Sabira fortsätter att arbeta för att göra lättläst känt på flera språk. Följ med Bokpils nätsida – flera spännande nyheter är på kommande!