Projekt Läs & Spela

Spelifiering av texter och läsning är nytt för lättlästa böcker. Bokpil och Colorit har under 2022 arbetat med att omarbeta tidigare utgivna lättlästa böcker till fem språknivåer.

Texten blir gradvis svårare och för varje nivå har vi skapat spel som mäter läsförståelsen. Spelen kan utföras hur många gånger som helst. Texterna och länkarna finns på Edu Bokpil och spelen på Quizlet.

Sabira Ståhlberg och Maria Viitasalo har också skrivit publicerat fem bloggar om

Bokpil och Colorit informerar om spelifiering också till skolor och samarbetsparter, och deltar i Helsingfors bokmässa i oktober.

Projektet Läs & Spela stöds av Svenska Kulturfonden

Logo för Svenska Kulturfonden