Pedagogiskt

Pedagogiskt lättläst är ett innovativt koncept som utvecklats av Bokpil. Med våra böcker försöker vi stöda läroplanens mål.

Pedagogiskt lättlästa böcker kan användas till exempel som extraläsning, diskussionsunderlag och för distansundervisning.

En pedagogiskt lättläst bok

  • är ämnesövergripande och aktuell
  • grundar sig på fakta och verkligheten
  • ger möjlighet till att utveckla kompetenser, minnet och problemlösning
  • stöder läsförmåga och multilitteracitet
  • uppmuntrar till utbyte, egna initiativ och aktiviteter

Läs mer om lättlästa böcker och språkinlärning.

Se video om pedagogiskt lättläst.