Våra mål

Med våra böcker vill vi utmana läsaren.

  • Lättläst handlar mycket om att utveckla läsförmåga och läsförståelse. Vi vill att läsaren får aha-upplevelser och känslan av att lyckas.
  • Förutom läsförståelse vill vi också förmedla kompetens för vardagen. Allt är inte alltid som det ser ut och det vi hör är kanske inte det någon menar.

Ofta måste vi ta beslut kvickt och lösa problem, som vi inte mött tidigare. I våra böcker möter huvudpersonerna situationer, som kan hända vem som helst.

Vi ger inga färdiga lösningar, utan låter läsaren själv besluta, hur och vad som behöver göras.

  • Läsaren ska också kunna utveckla sin förmåga att läsa olika slags texter (multilitteracitet).
  • Våra böcker, särskilt de allra nyaste, befinner sig halvvägs mellan lärobok, skönlitteratur och faktabok. De stöder intresset och språket, så att läsaren kan gå vidare till att läsa böcker i andra genren.

Våra böcker är tvärvetenskapliga och grundar sig på fakta som finns tillhanda idag, från psykologi (t.ex. hantering av stress, sorg) till naturvetenskaper. Inför varje bok forskar vi i olika ämnen och kollar fakta ur olika källor, innan vi skriver in dem i texterna.

Vi följer aktivt med utvecklingen inom lättläst och tillämpar nationella och internationella rekommendationer för lättläst text.