Projekt

Sabira skrev sin första lättlästa bok år 2001. Den heter Miranda och handlar om en flicka som mobbas och en delfin.

Från 2006 arbetar Sabira och Maria tillsammans med serien om Filip, som består av åtta böcker. Under 2016 ger vi ut lättlästa böcker med ett nytt koncept – med naturvetenskap!

Våra lättlästa böcker utkommer också som VERSALBÖCKER och på andra språk. Översättningar har gjorts till engelska, bulgariska och snart också till tyska.

Våra projekt har fått statsunderstöd för lättläst litteratur i Finland (Selkokeskus). De nyaste projekten och denna nätsida stöds av Svenska Kulturfonden.lattlast_selko

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB