Om oss

Vi är aktiva, intresserade och nyfikna utbildare som alltid söker nya vägar och möjligheter. Vi har samarbetat i många år med olika projekt också utanför litteraturen.

Sabira Ståhlberg är författare och forskare. Hon skriver lättläst och svårläst, romaner, poesi, noveller och vetenskapliga artiklar. Sabira arbetar internationellt med formell och informell utbildning.

Maria Viitasalo är utbildad lärare med rektorsbehörighet. Hon har ett stort intresse för historia, samhället och läsning. Maria undersöker processer för inlärning och illustrerar lättlästa böcker.

Vår förläggare var tidigare Lecti Book Studio. Numera är förläggaren Bokpil.