Nya videon om flerspråkighet

Tre nya videon om flerspråkighet har nyligen publicerats på YouTube-kanalen Bokpil Multilingual på engelska.

Dr. Sabira Ståhlberg presenterar Edith Södergrans flerspråkighet och hur flerspråkiga och mångkulturella erfarenheter reflekteras i Göran Schildts, Lassi Nummis, Jordan Raditjkovs och Arto Paasilinnas resebeskrivningar (att förklara den Andre).

Tillsammans med Dorijan Hajdu diskuterar Sabira Ståhlberg om svenska och serbiska släkttermer.