Nya spel för lättlästa böcker

Nya Seppo-spel har publicerats för sex lättlästa böcker. Spelet för Filip och skuggan som handlar om studiehandledning publicerades hösten 2019 och blev genast populärt.

Nu finns spel för tre böcker om människokroppen (Jagad av vargar, Jakten på Kraken och Följ efter fågeln), en bok om klimatförändringar (Hugos historia) och två böcker om miljön (Fynd i marken, Flyter på vågen) tillgängliga.

Spelen stöder inlärning och bearbetning av nytt material genom att ställa frågor om böckernas innehåll på ett roligt och spännande sätt. Studiehandledaren Maria Viitasalo har illustrerat spelen.

Såhär spelar du:

Logga in som Spelare Seppo

Skriv in koden och spela!

  • Jagad av vargar: A86422
  • Jakten på Kraken: 56C912
  • Följ efter fågeln: 452FB4
  • Hugos historia: 44D617
  • Fynd i marken: DECCAA
  • Flyter på vågen: 58C626
  • Filip och skuggan: 8DGA21

Projektet LäsLätt 2020 för ökandet och spridning av information om lättläst förverkligas av Bokpil och Colorit ry.rf. och stöds av Svenska Kulturfonden.