Nya miljöböcker i mars 2018

Tre nya miljöböcker kommer snart!

En solstorm har slagit ut alla datorer och mänskligheten har förlorat all kunskap, som fanns digitalt. Fynd i marken berättar hur arkeologerna letar efter värdefull information i jorden, men stöter på oväntade saker…

Flyger i vinden beskriver ett vulkanutbrott, men det är inte den enda orsaken till att stadens luft fylls av föroreningar. En grupp från teven skickas ut för att filma det som sker. De hamnar i livsfara, men chefen kräver bilder…

I Flyter på vågen följer vi med en dykare i världshaven. Rons uppgift är att följa med det som sker i haven, men han råkar på en farlig hemlighet på havets botten…

Författare är Sabira Ståhlberg och illustratör Maria Viitasalo. Böckerna utkommer i mars 2018 och utges med stöd av Svenska Kulturfonden.