Ny bok: Lättläst inspiration

Lättlästa böcker blir allt populärare och är idag vanliga i skolor och hem.

Varför behövs lättläst litteratur?

Hur kan lättläst användas i undervisningen och för lärande?

Hur fungerar pedagogiskt lättläst?

Vilken nytta har flerspråkiga och mångkulturella personer av lättläst?

Författaren och forskaren Sabira Ståhlberg berättar om sina erfarenheter och ger tips och idéer till användning av lättläst litteratur i olika situationer.

Sabira har arbetat med lättläst i över tjugo år och skrivit två dussin lättlästa böcker.

Läs e-boken gratis på Villa Bokpil.

Sabira Ståhlberg: Lättläst inspiration

Illustrationer Maria Viitasalo

96 sidor

Bokpil 2022

ISBN 978-952-7334-65-2

ISBN 978-952-7334-66-9 (e-bok)

Projektet stöds av