Miljön är viktig för alla – aktuella lättlästa böcker

Klimatförändringar, plastskräp i haven och föroreningar i luften – media fylls varje dag med nyheter om miljön.

Men ofta kan det vara komplicerat för personer med lässvårigheter att ta till sig material med långa eller svåra ord.

Därför behövs lättlästa böcker, som diskuterar viktiga teman på ett begripligt språk, men inte för enkelt sätt.

Filip i skogen handlar om hur Filip hittar tunnor med gift i skogen. Boken rekommenderas för alla från lågstadiet.

Hugos historia berättar om klimatet och klimatförändringar från istiden till våra dagar. Boken är lämplig för alla åldrar.

Fynd i marken, Flyger i vinden och Flyter på vågen handlar om föroreningar i jorden, luften och havet. Böckerna passar för alla från lågstadiet uppåt, även vuxna, som vill få en överblick om miljön och dess tillstånd.

Också Jakten på Kraken, Jagad av vargar och Följ efter fågeln handlar om miljön på olika sätt. Kraken jagas över Atlanten, medan Egon jagas av vargar genom klimatzonerna från norr till söder. Och fåglarna… de har sina egna åsikter.

Läs mer om böckerna på Villa Bokpil