Minikurs om lättläst

Minikurs del 1:
Vad är lättläst?
Minikurs del 2:
Varför behövs lättläst?
Minikurs del 3:
Hur fungerar lättläst?
Minikurs del 4:
Lättläst – för alla?
Minikurs del 5:
Hur använda lättläst?