Material för lärare och handledare

Nu har vi lagt upp material för lärare och handledare på Bokpil! Det efterfrågade materialet är fritt tillgängligt för alla på vår nätsida.

Vi har delat upp materialet i nivåer (material 1, material 2, material 3). Vid varje bok berättar vi vad den handlar om, var den utspelas, vilka teman man kan ta upp och vilken grupp vi rekommenderar boken för. Diskussionsteman och uppgifter finns med.

Använd gärna materialet och skicka också feedback – vi vill förbättra och fylla på så att materialet maximalt stöder inlärningen, dynamiken och diskussionen i grupperna.