Nyckeln i boken

Nyckeln i boken handlar om vår relation till historia, behovet av historisk kunskap och hur det förflutna påverkar oss idag.

Boken diskuterar också värderingar, rätt och fel handlingar och ansvars- och handlingsfrihetens begränsningar. Vårt ansvar för att bevara fornlämningar tas upp och vår förståelse för att historiska, berömda personligheter varit vanliga människor betonas.

Boken rekommenderas särskilt för personer som lär sig svenska och Sveriges och Finlands historia, äldre och minnessjuka.

Plats: Bokens handling utspelar sig i ett museum, vid fornlämningar och i en medeltida kyrka, vars historiska hemligheter öppnas upp småningom för läsaren.

Grupp: Lågstadiets övre klasser, högstadiet, gymnasiet och vuxna.

Diskussion: Berätta om ett museum eller fornlämningar du besökt. Beskriv platsen och vad du såg.

Varför är det viktigt att vi känner till vår historia?

Varför behöver vi ta hand om fornlämningar?

Vems ansvar är det att lära ut historia till barn och att ta hand om arvet från det förflutna?

Vad gör huvudpersonerna rätt eller fel i berättelsen? Gå igenom varje kapitel och diskutera.

Hur fria är vi att göra det vi tycker att är rätt, även om det är fel i samhällets ögon?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Vad skulle du göra i Elsas situation?

Uppgifter: Skriv en egen berättelse, som utspelar sig i det förflutna. Den kan till exempel handla någon av dina släktingar.