Kockens hjärta

Kockens hjärta handlar om mat och matlagning. Mat brukar få människor samlas, ha det trevligt tillsammans och att må bra. God mat skapar gott humör och hjälper oss att njuta av livet.

Kockens hjärta handlar också om livet, om att uttrycka känslor, att lyckas och misslyckas och acceptera sig själv. Boken berättar också om våra begränsningar och om våra möjligheter att utvecklas.

Boken kan läsas av alla åldrar och rekommenderas för nyanlända och invandrare, personer som lär sig svenska, äldre och personer med minnessjukdomar eller nedsatt synförmåga.

Plats: Olika platser i världen och köket

Grupp: Alla åldersgrupper

Diskussion: Vilka maträtter tycker du om? Varför?

Vilka är dina favoriter bland ingredienserna? Berätta om dem.

Vilka maträtter tycker du om att laga? Varför?

Vilka minnen av mat har du? Berätta.

Välj ut en eller några ingredienser eller maträtter. Beskriv dem och berätta varför du valde just dem.

Vilka känslor väcker mat hos dig?

Vilka nya tankar väcker berättelserna i boken hos dig?

Diskutera maträtterna du valt med de andra i gruppen. Vad beskriver de för dig och vad betyder de i ditt liv?

Vad berättar de om dig själv eller om livet?

Uppgifter: Rita egna bilder till berättelserna.

Skriv om någon maträtt som inte finns med i boken.

Skriv egen berättelse eller dikter till bilderna i boken.