Fixa fokus

En lättläst bok om framtiden, vänskap och hur artificiell intelligens förändrar vår världsbild. Vi lever alla med våra osynliga glasögon, som definierar hur vi ser på världen.

I framtiden finns det synliga glasögon, plex, som kombinerar många olika funktioner och både stöder och stör uppfattningen om omvärlden och andra människor.

Fyra vänners plex börjar efter ett blixtnedslag byta information med varandra. Skrämmande och tokiga situationer uppstår, då deras synsätt och hemligheter uppdagas.

Varje dag för med sig nya överraskningar, men vännerna lär samtidigt känna varandra på ett nytt sätt och upptäcker sina egna begränsningar – och nya möjligheter.

En bok med humor och förståelse som vidgar vyerna för alla åldrar.

Lämplig även som diskussionsunderlag för grupper om tolerans, vänskap och annorlundaskap. Boken är pedagogiskt lättläst och stöder skolans läroplan. Den kan användas i skolor och hemma som grund för aktiviteter.

Plats: Restaurang och höghus i en stad i framtiden

Grupp: Alla åldrar

Diskussion: Hurdana fördomar och förutfattade meningar har du?

Hur påverkas din syn på världen av din telefon och din dator?

Hur använder du din telefon och dator för att leta efter information?

Känner du någon, som råkat ut för liknande saker som huvudpersonerna i berättelsen?

Hur reagerar du på andra människors fördomar?

Vad ska man göra då man märker, att någon har en begränsad åsikt eller syn?

Tar huvudpersonerna i berättelsen rätta beslut i början och i slutet av boken?

Vad skulle du göra i huvudpersonernas situation?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Uppgifter: Skriv en berättelse om någon av bilderna i boken.

Skriv en berättelse om en av dina starka åsikter om något tema.