Fånga blicken

Lättläst bok om framtiden och en självlärande superdator, som kontrollerar allt. Vem skyddar dig?

I framtiden finns centralen, som kontrollerar allt. Den vet allt om medborgarna och världen runt omkring. Superdatorn har också kontakt med andra länder, och den kan gå in i människornas minnen.

Alla på centralen arbetar hårt för att lösa kriser och hjälpa där det behövs, medan en storm drar in över staden. Men de motarbetas av en hemlig grupp, som anser att centralens kontroll har gått för långt och att människorna måste ta tillbaka makten över sina liv.

Kampen mellan centralen och gruppen pågår medan situationen blir allt mer kritisk. Vem lyckas?

En bok om människor, datorer, artificiell intelligens, kontroll, möjligheter och risker – för alla åldrar.

Lämplig även som diskussionsunderlag för grupper om användning av artificiell intelligens och teknik. Boken är pedagogiskt lättläst och stöder skolans läroplan. Den kan användas i skolor och hemma som grund för aktiviteter.

Plats: Datacentral och stad i framtiden

Grupp: Alla åldersgrupper

Diskussion: Hurdan teknologi kommer vi att använda i framtiden?

Hurdan information har olika datacentraler om dig?

Hur kan du kontrollera den och ta bort information du inte vill att ska finnas där?

Känner du någon, som råkat ut för liknande saker som personerna i berättelsen?

Vad gjorde de? Hur reagerade de?

Hur mycket kan du om artificiell intelligens? Hur kan du lära dig mer?

Tar huvudpersonerna i berättelsen rätta beslut om i början och i slutet av boken?

Vad skulle du göra i Hektors situation?

Vad skulle du göra i Iotas situation?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Uppgifter: Skriv en berättelse om någon av bilderna i boken.

Skriv en berättelse om hur människor och datorer kan samarbeta.