Material 3

Material nivå 3

På nivå 3 är språket redan svårare och även temat är mer komplext. Vid varje bok beskrivs vad boken handlar om, till vilken åldersgrupp den riktar sig och vilka frågor man kan diskutera i grupp.

Alla böcker kan användas i svenskundervisningen, oberoende av ålder.

Böckerna på nivå 3 är de mest avancerade språkligt och innehåller flera svårare ord.

Personerna i böckerna är realistiska, mångfacetterade och varken helt goda eller onda, utan främst material för diskussioner. Händelserna har alla en verklig berättelse i bakgrunden.

Böckerna kan användas som diskussionsunderlag för olika slags grupper och de rekommenderas även för äldre.

Om du kopierar materialet på papper, vänligen lägg in omnämnande: (c) Bokpil och detta år.