Jakten på Kraken

Jakten på Kraken handlar om blodomloppet. Den synliga nivån är en geografisk resa över Atlanten med medicinskt ändamål, men också sorgeprocessen efter närståendes död och svårigheter att kommunicera. I facit avslöjas att boken handlar om blodet och blodomloppet, alltså människans kroppsfunktioner.

Samtidigt berättar boken om naturliga skeenden i vår miljö, världshaven speciellt, och hur människan förhåller sig till planeten.

Plats: Bokens handling utspelas på Atlanten från Belgien i öster till Karibien i väster, via Island, Grönland och kanadensisk-amerikanska östkusten.

Grupp: Högstadiet, gymnasiet och vuxna

Diskussion: Jämför facit med berättelsen. Diskutera hur blodomloppet fungerar.

Hur kan vi förebygga sjukdomar i blodomloppet och blodet?

Hurdana mediciner får vi från djur och växter?

Vad lever i haven i de olika nivåerna (ytan, mellanskiktet, djupet)?

Vilka är problemen just nu i världshaven?

Vad kan vi göra med skräpet och föroreningarna i haven?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Vad skulle du göra i Max situation?

Uppgifter: Skriv en berättelse om någon av bilderna i boken.

Skriv en berättelse om en resa med skepp, vart som helst.