Jagad av vargar

Jagad av vargar handlar om matsmältningen. Den synliga nivån är geografisk – Egons färd genom klimatzonerna från norr till söder, men i facit avslöjas att boken egentligen handlar om matens väg genom kroppen.

Samtidigt handlar boken om känslan av att inte riktigt veta vart man är på väg, att hitta sin egen väg i livet och att lita på sitt eget omdöme.

Plats: Klimatzoner från norr (munnen/barrskog) till söder (tjocktarmen och ändtarmen/öken) till utgången (toaletten).

Grupp: Högstadiet, gymnasiet och vuxna

Diskussion: Jämför facit med berättelsen. Diskutera hur maten går genom kroppen.
Vad förorsakar sjukdomar i matsmältningen?

Hurdan mat är hälsosam?

Vad betyder det att vara frisk? (Inte enbart frånvaro av sjukdomar)

Vilka klimatzoner passar bäst för jordbruk?

Vilka klimatzoner är lämpliga för djur eller människor?

Hur kan man överleva i öknen? Vad skulle du göra i öknen?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Vad skulle du göra i Egons situation?

Uppgifter: Skriv en berättelse om någon av bilderna i boken.

Beskriv en av klimatzonerna. Vad finns det för växter och träd, vilka djur lever där? Hur lever människor där?