Hugos historia – förklara ord

Kapitel 1

 • andfådd
 • klimat
 • tradition
 • förändras
 • förfader
 • plog
 • översvämmad

Kapitel 2

 • vulkan
 • händelse
 • ana ugglor i mossen
 • epidemi
 • perfekt
 • lava
 • kvävas

Kapitel 3

 • frön
 • barrträd
 • odlingar
 • säd
 • att beta
 • isflak
 • husdjur
 • varma källor

Kapitel 4

 • hälsan
 • solens cykler
 • påverka
 • medeltiden
 • angripa
 • svält
 • temperatur
 • efterskott

Kapitel 5

 • uppfinningar
 • period
 • mögla
 • lösningar
 • tyfus
 • kontinent
 • ekvator
 • tropiker

Kapitel 6

 • hålla ett öga på
 • medveten
 • ostadigt
 • att inte fatta
 • sågverk
 • gruvor
 • illa ställt
 • oroväckande

Kapitel 7

 • nytta
 • släktingar
 • teknologi
 • att trivas bra
 • omgivning
 • resurs
 • växthus
 • skikt

Kapitel 8

 • krig
 • skjuta
 • vapen
 • ångra
 • generation
 • uppleva
 • producera
 • råvaror

Kapitel 9

 • medeltal
 • kackerlacka
 • skada
 • gas
 • kemiska medel
 • skörd
 • livsstil
 • åsikt

Kapitel 10

 • gasa
 • avgaser
 • föroreningar
 • envisa
 • bromsa
 • motsats
 • balans
 • utsikt