Hugos historia

Hugos historia handlar om klimatförändringar. Den synliga nivån är Hugos berättelse om olika tidsperioder. I slutet avslöjas att Hugo är en uggla och i facit beskrivs klimatets förändringar och där ställs också frågor vad vi kan göra i vardagen.

Samtidigt handlar boken om människans historia från istiden framåt, industrialiseringen och om människans inverkan på klimatet och hurdan framtid vi vill ha.

Plats: Träd vid havet där Hugos familj bott i årtusenden; olika platser i Europa, där Hugos släktingar, vänner och grannar besökt (Rom, Island, kolonier på södra halvklotet).

Grupp: Högstadiet, gymnasiet och vuxna

Diskussion: Jämför facit med berättelsen. Diskutera hur klimatet förändrats under de senaste årtusendena.

Hur påverkar människan klimatet?

Var står vi just nu ifråga om klimatet och vart är vi på väg?

Hurdant klimat vill du ha? Hur möjligt är det, att du får det?

Hur ser framtiden ut? Hurdan framtid vill du ha?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Vad skulle du göra i Hugos situation?

Uppgifter: Skriv en berättelse om någon av bilderna i boken.

Svara på frågorna i slutet av boken: Vad kan du göra själv?

Beskriv en tidsperiod i historien och berätta hur klimatet påverkat den.