Fynd i marken

Fynd i marken handlar om arkeologer efter hundra år. De gräver fram saker ur marken från vår tid. Den synliga nivån är arkeologernas arbete och upptäckter av plastskräp, apparater och giftiga ämnen. Boken berättar om möjliga följder av en solstorm, som slår ut vårt digitala och industrialiserade samhälle.

I slutet får Axel och huvudpersonen en insikt i hur man levde i vår tid genom en video de hittar. I facit beskrivs olika slags skräp och föroreningar, som vi idag släpper ut i naturen och som återfinns i marken. Där ställs också frågan vad vi kan göra för att minska på föroreningarna.

Plats: En stad som varit bortglömd i hundra år

Grupp: Högstadiet, gymnasiet och vuxna

Diskussion: Jämför facit med berättelsen. Diskutera hur världen kan se ut om hundra år efter en solstorm och utan en katastrof.

Hur påverkar människan föroreningarna i naturen och särskilt i marken?

Var står vi just nu ifråga om föroreningarna och vart är vi på väg?

Vad kan du göra i din vardag, för att minska på utsläpp och skräp?

Hur beredd är du att ändra på ditt liv för att minska på skräp och kemikalier?

I hurdan värld vill du leva? Hur möjligt är det, att du får det?

Hur ser framtiden ut? Hurdan framtid vill du ha?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Vad skulle du göra i huvudpersonens situation?

Uppgifter: Skriv en berättelse om någon av bilderna i boken.

Svara på frågan i slutet av boken: Vad kan du göra?

Beskriv en tidsperiod under de senaste hundra åren och berätta hur föroreningarna påverkat den.