Följ efter fågeln

Följ efter fågeln handlar om nervsystemet. Den synliga nivån är Meas vardag på ett hotell och hennes dagliga uppgifter. Hjärnan och alla delar i kroppen som har att göra med nervbanorna och impulser finns med på olika håll i berättelsen och deras roll i kroppsfunktionerna beskrivs i facit.

Samtidigt handlar boken om fåglars och människors beteende, utveckling av analys- och observationsförmåga samt intuitionens roll i vardagen. Boken uppmuntrar till att se både större sammanhang och mindre detaljer, som är viktiga för att man ska kunna ta rätt beslut.

Plats: Bokens handling utspelas på två nivåer, hotellet där Meas föräldrar arbetar och Minneas skola och hem, där hon upplever sin dag.

Grupp: Högstadiet, gymnasiet och vuxna

Diskussion: Jämför facit med berättelsen. Diskutera hur nervsystemet och hjärnan fungerar.

Varför har vi ont i kroppen?

Vad händer vid hjärnskakning?

Vad behöver hjärnan och nervsystemet för att fungera normalt?

Berätta om ett hotell du varit på. Beskriv hur det fungerar.

Varför beter sig fåglarna så konstigt?

Vad gör du då du blir nervös, rädd eller orolig?

Hur upplever du känslor?

Vad gör du med starka känslor?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Vad skulle du göra i Meas situation?

Uppgifter: Skriv en berättelse om någon av bilderna i boken.
Skriv en berättelse om ett hotell och ett mysterium som sker i det.

Beskriv din dag idag och hur ditt nervsystem och hjärnan har hjälpt dig att fungera.