Flyter på vågen – läsförståelse

Kapitel 1

Dykaren ska

 1. mäta salthalten
 2. räkna antalet ålar
 3. kolla kemiska ämnen
 4. akta sig för hajar
 5. rapportera varje timme

Forskarna vill ha

 1. filmer på djur
 2. vattnets temperatur
 3. information om haven
 4. veta om radioaktivitet
 5. vilket tryck djupet har

Forskarna analyserar

 1. uppgifterna från mätningarna
 2. och försöker se förändringar
 3. och vet varför förändringar sker
 4. och kollar med kolleger vad som händer
 5. och vill veta mera

Kapitel 2

Dykaren

 1. har ett stort minne
 2. mäter få saker
 3. sänder information var femte minut
 4. blir slemmig som fiskarna
 5. ser algerna blomma

Fosfater i havet

 1. ökar hela tiden
 2. kommer från tvål och tvättmedel
 3. tillsätts i gödsel och desinfektionsmedel
 4. kommer från fosfor
 5. finns tre olika sorter

Havet innehåller

 1. bakterier
 2. parasiter
 3. klor
 4. syre

Kapitel 3

Östersjön har

 1. brackvatten vid kusten
 2. gädda och gös
 3. många öar och holmar
 4. antibiotika från mediciner
 5. föroreningar

Reningsstationer

 1. gör allt vatten rent
 2. renar avloppsvatten från toaletter och kök
 3. renar industrins avfall
 4. tar bort skräp och papper
 5. luktar illa

Skeppsvraket

 1. ger skydd åt många djur
 2. innehåller skelett
 3. odlar snäckor
 4. rostar sönder så småningom
 5. kan vara farligt

Kapitel 4

Norra Atlanten

 1. är ett varmt hav
 2. är ett kallt hav
 3. har massor av stormar
 4. har inga tidvatten
 5. har massor av starka strömmar

Ron räknar

 1. sällsynta havskatter
 2. brännande maneter
 3. lekfulla uttrar
 4. stora torskar
 5. enorma rockor

Plast äts av

 1. fiskar
 2. krabbor
 3. fåglar
 4. sniglar
 5. sköldpaddor
 6. hajar

Kapitel 5

Ron har

 1. fastnat i en kvarglömd lina
 2. trasslat in sig i ett nät
 3. sett fiskar äta döda fiskar
 4. fått panik
 5. blivit glad för att han dyker i havet

I Medelhavet finns

 1. starka strömmar
 2. stora flottor av plast
 3. klart vatten
 4. varmt vatten
 5. många rockor

En stor stad vid havet har

 1. en liten hamn
 2. lite syre i vattnet
 3. inget kväve
 4. mycket skräp
 5. många skepp
 6. många skeppsvrak på bottnen

Kapitel 6

Svarta havet

 1. är inte blått utan svart
 2. är mycket salt
 3. är varmare än Medelhavet
 4. har många störar
 5. har hajar och delfiner
 6. är fullt av plankton

Plankton är

 1. växter i vattnet
 2. små djur
 3. bakterier
 4. svampar
 5. mat för många arter

Näringskedjan

 1. börjar med plankton
 2. fortsätter med små fiskar, som äts av större fiskar, som äts av människor och djur
 3. slutar vid björnar som äter fisk
 4. slutar vid människan som äter allt

Kapitel 7

Mätaren

 1. fungerar utmärkt
 2. har fått fint damm som stör mätningarna
 3. har vatten i sig, så att nålen flyter
 4. behöver en skruvmejsel
 5. måste till reparation

Kaspiska havet

 1. har ett gammalt monster
 2. är inte salt alls
 3. är ett innanhav
 4. har inga floder eller kontakter till andra hav
 5. har olja på ytan

Oljan

 1. är ett fossilt bränsle
 2. kletar ihop fjädrarna på fåglar
 3. luktar i luften
 4. brinner med svart rök
 5. förorenar marken

Kapitel 8

Södra Atlanten

 1. har en hög skog av alger
 2. har skräp som inte fastnar i algerna
 3. har mycket plast, som äts av bakterier
 4. har kallare vatten än annanstans
 5. är en sandöken i havet

Inga fiskstim syns,

 1. bara en vilsen svärdfisk
 2. och inga växter trivs i sanden
 3. bara en enda krabba vandrar omkring
 4. och dykaren är helt ensam
 5. och inga trålare heller

Att odla

 1. avokado och bomull kräver vatten
 2. grönsaker behöver mycket vatten
 3. bomull för att tillverka jeans kräver inget vatten
 4. kräver gödsel
 5. förorenar vattendrag

Kapitel 9

Ron lyckas fly

 1. från bläckfisken
 2. från piraterna
 3. från fisknätet
 4. undan dumpade tunnor
 5. undan radioaktivitet

Indiska oceanen har

 1. ormar som aldrig går i land
 2. stora stim av tonfisk
 3. små mängder av plankton
 4. små koraller
 5. snälla dugonger som äter växter

I Indiska Oceanen finns också

 1. små röda sjöstjärnor
 2. stora brännande maneter
 3. långa maskar
 4. farliga hajar
 5. svarta rockor

Kapitel 10

Jordbävning under havet

 1. känns mera på ytan
 2. orsakar ofta tsunami
 3. får fiskar och ormar att fly
 4. söndrar koraller
 5. får skeppen att gunga våldsamt

I Gula havet finns

 1. kinesiska båtar
 2. gula u-båtar
 3. radioaktivitet
 4. varmt vatten från kärnkraftverk
 5. döda kroppar från människor och djur

Vatten från havet till kärnkraftverken

 1. tas för att kyla reaktorer
 2. tas för att vattna odlingar
 3. renas till dricksvatten
 4. kyler husen på sommaren
 5. spolar gatorna rena

Kapitel 11

Stilla havet är

 1. enormt stort
 2. fullt av långa stränder
 3. utan rev av koraller
 4. ett ställe där hajarna jagar i flock
 5. väldigt förorenat av plast

Korallerna

 1. är egentligen växter
 2. har blivit stenar turister vill se
 3. är populära ställen för dykare
 4. har många färger
 5. är bleka och färglösa
 6. ger skydd åt små fiskar

Korallrevet

 1. vill ha varmt vatten
 2. behöver rent vatten utan kemikalier
 3. vill inte ha mycket salt i vattnet
 4. är ömtåligt
 5. tycker inte om plast
 6. bleknar då det är för varmt

Kapitel 12

Nere på djupet

 1. är trycket väldigt starkt
 2. är mörkret fullständigt
 3. behövs starka lyktor
 4. simmar blinda djur
 5. simmar genomskinliga djur

Djupt nere finns

 1. aktiva vulkaner
 2. döda djur
 3. levande djur
 4. musslor och maskar
 5. gamla skeppsvrak
 6. monster och odjur

Navigering kan

 1. störas av magnetfält
 2. inverka på radioaktivitet
 3. störas av molnighet
 4. påverkas av starka strömmar
 5. vara omöjlig på natten