Flyger i vinden – läsförståelse

Kapitel 1

Emil säger några ord

 1. i radion om vädret
 2. att man ska promenera
 3. om parkens statyer
 4. att regn är att vänta snart
 5. att det blir åska

Huvudpersonen

 1. jobbar på tevekanalen med vädret
 2. samlar in uppgifter om allt
 3. för två
 4. sköter både Emils och sitt eget arbete
 5. uppdaterar nätsidan

Jordbävningen

 1. skakar hela staden
 2. släcker alla lampor
 3. fäller stolar
 4. söndrar kameran
 5. stoppar sändningen

Kapitel 2

Vulkanen

 1. får ett litet utbrott
 2. spottar ut brinnande lava
 3. regnar aska
 4. ångar
 5. avger gaser

Luften

 1. är frisk i studion
 2. i parken är dålig
 3. är full av föroreningar från vulkaner
 4. innehåller syre
 5. kan kylas ner

Emil

 1. vill inte jaga tjuvar
 2. vill åka genast till vulkanen
 3. önskar åka bort
 4. önskar att få se skogsbränder
 5. vill besöka kärnkraftverket

Kapitel 3

Edda

 1. är skicklig chaufför
 2. kör helst bil under tävlingar
 3. tar inte hänsyn till Emil
 4. undrar hur farlig en brand är
 5. har dåliga nerver

Emil

 1. är rädd för rök
 2. vill veta om kärnkraft är farligt
 3. vet att bilens avgaser är farliga
 4. vet att föroreningar samlas i kroppen
 5. märker att temperaturen sjunker

Föroreningar

 1. är giftiga gaser
 2. kan orsaka sjukdomar och död
 3. finns bara i luften
 4. dödar växter
 5. kommer från avlopp

Kapitel 4

Elverket

 1. använder ved och torv
 2. producerar elektricitet
 3. använder olja
 4. förorsakar föroreningar
 5. har ett bra filter som gör att luften är ren omkring det

Emil

 1. pratar om tevens serier
 2. säger att vädret förändras
 3. får en sten i ansiktet
 4. försöker ta reda på allt
 5. vill fråga arbetarna vad som hänt i kraftverket

Röken

 1. är grönaktig
 2. är svart
 3. är vit
 4. irriterar lungorna
 5. kommer från brinnande olja

Kapitel 5

Stenen

 1. flyger över bilen
 2. slår ner i gatan
 3. sprängs i luften
 4. får människorna att fly
 5. gör ingen skada alls

Drönaren

 1. tar bilder från luften
 2. ser eld på gården
 3. flyger omkring kraftverket
 4. ser arbetare släcka elden
 5. noterar svart rök

Bilarna köar

 1. på väg in till staden
 2. på väg ut ur staden
 3. och Emil intervjuar personer
 4. för att fly från vulkanens utbrott
 5. för alla sticker iväg från staden

Kapitel 6

Emil har

 1. svimmat av hettan
 2. filmat vulkanen
 3. pratat om gaser
 4. svurit många fula ord
 5. har söndrat ett fönster

Det brinner

 1. i en butik
 2. i ett kylskåp
 3. och luktar sött i omgivningen
 4. för kylskåpet har fått kortslutning
 5. i plasten

För att släcka

 1. eld i el-apparater, använd en matta
 2. eld i gräset, spruta vatten
 3. rykande TV, använd en brandfilt
 4. en tvättmaskin, dra ut kontakten
 5. en brinnande spis, slå av strömmen

Kapitel 7

Huvudpersonen

 1. lägger en brandfilt på kylskåpet
 2. märker att elden slocknar genast
 3. blir filmad av Emil
 4. ser Emils bruna byxor
 5. får aska på sina skor

Emil

 1. hör någon röra sig inne
 2. ser någon i butiken
 3. vill rädda alla omkring sig
 4. sätter en handduk för näsan
 5. är mycket modig

Huvudpersonen

 1. stänger av grillen
 2. säger till om giftiga gaser
 3. ser Emil öppna en bur
 4. hör Edda filma
 5. hör Emil säga hamster

Kapitel 8

Edda

 1. kör mot centrum
 2. filmar med drönaren
 3. ser inte åskmolnet
 4. säger att Emil ska prata
 5. undrar vilka gator som är öppna

Emil

 1. står i centrum av staden
 2. vet lite om statyn som försvunnit
 3. ser den tomma stenfoten
 4. undrar vem som har stulit statyn
 5. berättar om åskvädret

Åskan

 1. dundrar och blixtrar
 2. ger mycket regn
 3. skrämmer Edda
 4. skapar ozon
 5. ger ozonskydd mot solstrålar

Kapitel 9

Regnet

 1. droppar in på bilsätena
 2. gör stora pölar
 3. fyller gatans rännstenar
 4. släcker elden

På bondgården

 1. är det översvämning
 2. finns ingen asfalt
 3. finns det massor av kor och får
 4. dör fiskarna
 5. finns hundar och katter

Taket

 1. förstörs av sura regn
 2. av fåglarna
 3. är gammalt
 4. har hål
 5. mår illa av luftföroreningar

Kapitel 10

Metan

 1. används i industrin
 2. används inte i bilar
 3. produceras av kor
 4. är inte giftig
 5. exploderar sällan

Den stulna statyn

 1. har förts tillbaka på sin plats
 2. ligger på marken i bitar
 3. ligger i diket
 4. har fått ansiktet förstört
 5. är av aluminium

Föroreningar

 1. finns nära städer
 2. samlas vid industrier
 3. finns i luften
 4. flyter i haven
 5. regnar ner i jorden

Kapitel 11

Staden

 1. måste tömmas på människor
 2. behöver ett regn mot bränderna
 3. kommer att täckas med lava
 4. bombarderas med stenar
 5. är full av rök

Bildäcket

 1. var slitet och gammalt
 2. exploderade för de körde på en spik
 3. orkade inte med tyngden av statyn
 4. måste bytas
 5. pumpas upp igen

Hjärnan

 1. ser många färger
 2. minns dofter länge
 3. bearbetar intryck långsamt
 4. kan lura dig
 5. har ett bra minne

Kapitel 12

Edda vill

 1. åka hem
 2. lämna statyn på torget
 3. tvätta bilen
 4. reparera bildäcket
 5. filma marsvinet

Chefen

 1. ringer ofta
 2. kommer inte till torget
 3. ordnar med lyftkran
 4. säger att lavan ändrat riktning
 5. påstår att askan minskat

På kvällen firas

 1. med en fin middag
 2. statyn och staden
 3. att vulkanen somnat
 4. marsvinet som hittade statyn
 5. Emil som hjälte