Flyger i vinden

Flyger i vinden handlar föroreningar i luften. Den berättar om tre personer, som arbetar för en tevekanal. De skickas ut för att bevaka vulkanens utbrott och händelserna i staden. Samtidigt jagar gruppen en försvunnen staty.

Den synliga nivån är gruppens färder i staden och utanför den. Det brinner i kraftverken och på gatorna och människorna flyr från staden. Boken berättar om möjliga följder av ett vulkanutbrott och hur människor reagerar på kriser och på föroreningar i luften.

I facit beskrivs olika slags föroreningar, som vi idag släpper ut i naturen och som återfinns i luften vi andas. Där ställs också frågan vad vi kan göra för att minska på föroreningarna.

Plats: En stad med en vulkan i närheten

Grupp: Högstadiet, gymnasiet och vuxna

Diskussion: Jämför facit med berättelsen.

Diskutera hurdan luft vi andas in. Är den bra för kroppen?

Är luften bra på stället, där du befinner dig just nu?

Hur påverkar människan föroreningarna i naturen och särskilt i luften?

Var står vi just nu ifråga om föroreningarna och vart är vi på väg?

Vad kan vi göra för att minska på föroreningarna i luften?

Var finns de värsta föroreningarna i världen?

Vad kan du göra i din vardag, för att släppa ut mindre föroreningar?

I hurdan värld vill du leva? Hur möjligt är det, att du kan leva i en värld med ren luft i framtiden?

Hur ser framtiden ut för luften? Hurdan framtid vill du ha?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Vad skulle du göra i huvudpersonens situation?

Uppgifter: Skriv en berättelse om någon av bilderna i boken.

Svara på frågan i slutet av boken: Vad kan du göra?

Beskriv en tidsperiod under de senaste hundra åren eller en plats i världen och berätta hur luftföroreningarna påverkat den.