Filip på nätet

Filip på nätet är en högaktuell bok som handlar om nätmobbning. Nätanvändning, falska nyheter, ökad medvetenhet om det egna beteendet på nätet och behovet av analys av det nätet erbjuder i vardagen behandlas genomgående.

Boken rekommenderas för alla. Den koncentrerar sig på hur olika personer reagerar och handlar i en mobbningssituation.

Plats: Bokens handling utspelas i Filips skola och hem och i den virtuella världen, som upplevs som hotande i den svåra situationen, men vars inverkan kan begränsas genom medvetna val. ”Nätet” är den virtuella världen och dess utmaningar.

Grupp: Högstadiet, gymnasiet och vuxna

Diskussion: Vem mobbar på nätet? Varför?

Hur skiljer sig nätmobbning från direkt fysisk eller verbal mobbning?

Hur kan man skilja på falska/äkta nyheter och meddelanden?

Hur kan man skydda sig mot nätmobbning?

Hur borde man bete sig på nätet? Berätta om något som hänt dig.

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Vad skulle du göra i Filips situation?

Uppgifter: Skriv en berättelse om någon av bilderna i boken.

Skriv en berättelse om hur någon lyckas stoppa nätmobbning.