Filip i snön – läsförståelse

Kapitel 1

Filip tycker om

 1. kemi
 2. matematik
 3. biologi

Amir sitter i klassen brevid

 1. Greger
 2. Mimi
 3. Filip

Kapitel 2

Anja älskar

 1. London
 2. vitlök
 3. röd färg

Amirs intelligens ifrågasätts av

 1. Kati
 2. Fred
 3. Mimi

Kapitel 3

Amir äter

 1. sallad
 2. kött
 3. potatis

Amirs föräldrar

 1. är högt utbildade
 2. har goda språkfärdigheter
 3. har bra jobb

Kapitel 4

Amir blir försenad från

 1. skolan
 2. byrån
 3. språkkursen

Kapitel 5

Amir spelar inte ishockey för att

 1. han är pojke
 2. han äger inga skridskor
 3. hans religion förbjuder ishockey

Kapitel 6

Amir läser en bok om

 1. bibliotek
 2. matematik
 3. geografi

Kapitel 7

Amir får en uppgift i geografi att berätta om

 1. vulkaner och magma
 2. tre kontinenter
 3. sitt hemland eller sin resa

Kapitel 8

Amir beskylls för att

 1. Tina har löss
 2. Fred tycker om Tina
 3. Henrik blir irriterad på Tina

Kapitel 9

På skolgården misshandlas Amir av

 1. Filip och Greger
 2. Henrik och Jonas
 3. Fred, Tomas och Jonas

Kapitel 10

Fred slår Amir. Vid Amirs händer hänger fast samtidigt

 1. Filip och Greger
 2. Tomas och Jonas
 3. Henrik och Tomas

Kapitel 11

Läraren Henrik skickar Amir med Filip till

 1. hälsovårdaren
 2. klassrummet
 3. rektorn

Kapitel 12

Attityder och uppförande kommer ofta hemifrån. Rektorn föreslår

 1. ett föräldramöte
 2. ett samtal med alla inblandades familjer
 3. avstängning för alla inblandade elever

Kapitel 13

I Amirs gamla klass

 1. talade alla ett språk
 2. var alla lika
 3. talades fem språk