Filip i snön

Filip i snön handlar om invandrare och hur vi behandlar främmande. Den reflekterar de polariserade attityderna i samhället om exotiskt/förkastligt ifråga om flyktingar och lyfter fram en alternativ möjlighet, bemötandet av ”de andra” som individer.

Plats: Filips skola och hem; Amirs verklighet. ”Snön” är det kalla samhällsklimatet.

Grupp: Högstadiet, gymnasiet och vuxna

Diskussion: Berätta om en situation, då du mötte någon från en annan kultur. Vad hände? Hur reagerade du?

Hur bemöter du någon, som kommer från en annan kultur?

Varför bemöter du personen just så?

Varför tycker flickorna att Amir är exotisk?

Vilka är de verkliga orsakerna till att pojkarna ogillar Amir?

Vad betyder tolerans för dig? Hur visar du, att du är tolerant?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Vad skulle du göra i Filips situation?

Uppgifter: Skriv en berättelse om någon av bilderna i boken.

Skriv en berättelse om hur du känner dig som främmande i en annan kultur.