Material 2

Material nivå 2

Vid varje bok beskrivs vad boken handlar om, till vilken åldersgrupp den riktar sig och vilka frågor man kan diskutera i grupp.

Alla böcker kan användas i svenskundervisningen, oberoende av ålder.

Böckerna på nivå 2 är mer avancerade än nivå 1 inte bara språkligt, utan också tematiskt. De diskuterar samhälle, miljö och andra viktiga frågor, som ofta väcks i tonåren, och uppmuntrar till att tänka själv och skapa egna värderingar.

Filip-böckerna på nivå 2 handlar om att diskutera värderingar, moral och etik. Filip är nu tonåring och hans vänskap, klasskamrater och familj står i fokus.

Personerna i böckerna är realistiska, mångfacetterade och varken helt goda eller onda, utan främst material för diskussioner. Händelserna har alla en verklig berättelse i bakgrunden.

De naturvetenskapliga böckerna innehåller flera nivåer. De verkar handla om en sak, men i facit avslöjas den verkliga berättelsen. Man kan läsa facit först och sedan boken, eller först själva berättelsen och sedan facit. Då rekommenderas att man läser om berättelsen med facit i hand för maximal effekt vid inlärningen.

Om du kopierar materialet på papper, vänligen lägg in omnämnande: (c) Bokpil och detta år.