Miranda

Miranda handlar om mobbning och ensamhet. Den handlar också om att få stöd på rätt sätt och självförtroende, att börja tro på sig själv och att stå upp för sina egna rättigheter och rätt att finnas till mot gruppens tryck.

Boken rekommenderas för elever som blivit utsatta för mobbning, grupper med mobbningsproblem och mobbare.

Plats: Bokens handling utspelas i ett delfinarium och berättar om delfiner i frihet och fångenskap, reflekterat mot huvudpersonens eget liv.

Grupp: Lågstadiet och högstadiet

Diskussion: Berätta om mobbning du upplevt eller varit med om.

Varför mobbar en del personer?

Varför deltar sådana som kanske inte egentligen vill i mobbningen?

Är det rätt att mobba någon för utseende eller någon annan orsak? Varför?

Föreställ dig att du är mobbare. Hur känns det?

Föreställ dig att du är mobbad. Hur känns det?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Vad skulle du göra i Mirandas situation?

Uppgifter: Rita egna bilder till berättelsen.

Skriv egen berättelse till någon av bilderna i boken.