Hundra dikter – förklara ord

Vad är haiku?

 • rimma
 • stavelser
 • traditionell

Vad är haikus anda?

 • konkret upplevelse
 • scen
 • förvandling
 • motsats

Haiku och naturen

 • årstider
 • vårblommor
 • höstblommor
 • frukterna mognar

Varifrån kommer haiku?

 • tradition
 • kejsare
 • japansk stil

Vad händer i haiku?

 • fotografi
 • film
 • känslor

Varför skriva haiku?

 • koncentrera sig
 • stress
 • lösa problem

Skriv din egen haiku

 • anda
 • vardag
 • inspirera

Vinter

 • skuggor
 • skräck
 • tassa

Vår

 • tveka
 • stjäla
 • spår

Sommar

 • revir
 • äng och åker
 • hagel

Höst

 • rimfrost
 • dis
 • bär

Staden

 • måsar och trutar
 • öken
 • myrstack

Vatten

 • matsäck
 • plöja
 • horisont

Skogen

 • kåda
 • att hoa
 • blänka

Vänner

 • ensamhet
 • sköta om
 • trotsa

Trädgården

 • blåsor
 • kryddväxter
 • veranda

Livet

 • en gåta
 • evighet
 • medgång och motgång