Hundra dikter

Hundra dikter är en diktbok, som handlar om att må bra, skapa gott humör och att njuta av livet. Den handlar också om att uttrycka känslor och sinnesstämningar.

Boken kan läsas av alla åldrar och rekommenderas speciellt för nyanlända och invandrare, personer som lär sig svenska, äldre och personer med minnessjukdomar eller nedsatt synförmåga.

Plats: Skogen, trädgården, staden, havet/sjön, ängen, hemma – dikterna är uppdelade i årstider, platser och teman.

Grupp: Alla åldersgrupper

Diskussion: Hurdana dikter tycker du om?

Välj ut en eller några dikter. Vilka är dina favoriter?

Vilka känslor väcker dikterna?

Vilka nya tankar väcker dikterna hos dig?

Diskutera dikterna du valt med de andra i gruppen. Vad beskriver dikterna?

Vad berättar de om dig själv eller om livet?

Uppgifter: Rita egna bilder till berättelsen.

Skriv fortsättningen på början till dikterna som finns i slutet av boken.

Skriv egen berättelse eller dikter till bilderna i boken.