Filip i tunneln

Filip i tunneln handlar om att bearbeta sina rädslor. Den handlar också om relationen med föräldrarna.

Plats: Bokens handling utspelas i parkeringshuset och tunnlarna under ett varuhus och beskriver hur man hittar rätt/fel i de olika våningarna.

Grupp: Förskolan och lågstadiet

Diskussion: Vilka rädslor har du?

Vad händer när du blir rädd?

Hur kan du arbeta med dina rädslor?

Hur mycket använder du din mobil?

Hur mycket borde man använda mobilen?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Vad skulle du göra i Filips situation?

Uppgifter: Rita egna bilder till berättelsen.

Skriv egen berättelse till någon av bilderna i boken.