Filip i skogen

Filip i skogen handlar om miljön, vårt ansvar för naturen och människans roll i omgivningen. Den handlar också om tolerans, vänskap, att stöda varandra och att tala lögn/sanning.

Plats: Bokens handling utspelas i en skog i ruskigt höstväder och beskriver hur man ska förbereda sig för en utfärd i skogen och hur man kan genom att observera naturen hitta ut ur den.

Grupp: Lågstadiet och högstadiet

Diskussion: Berätta/skriv om någon sak du har hittat i skogen eller något djur du sett.

Brukar du hitta rätt i skogen? Hur gör du det?

Hur påverkas våra liv av att människor skräpar ner i omgivningen?

Vad kan vi göra för att minska på skräpet?

När ska man ringa polisen?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Vad skulle du göra i Filips situation?

Uppgifter: Rita egna bilder till berättelsen.

Skriv egen berättelse till någon av bilderna i boken.