Blommans språk

Blommans språk handlar om blommor och en trädgård. Trädgårdar brukar få människor att må bra, de skapar gott humör och hjälper dem att njuta av livet. Blommans språk handlar också om att uttrycka känslor, om livet och olika tankar och sinnesstämningar.

Boken kan läsas av alla åldrar och rekommenderas speciellt för nyanlända och invandrare, personer som lär sig svenska, äldre och personer med minnessjukdomar eller nedsatt synförmåga.

Plats: Trädgården

Grupp: Alla åldersgrupper

Diskussion: Vilka blommor tycker du om? Varför? Vilka är dina favoriter?

Vilka blommor har du på din balkong, i ditt hem eller i din trädgård?

Välj ut en eller några blommor. Beskriv dem och berätta varför du valde just dem.

Vilka känslor väcker blommorna?

Vilka nya tankar väcker berättelserna i boken hos dig?

Diskutera blommorna du valt med de andra i gruppen. Vad beskriver de för dig och vad betyder de i ditt liv?

Vad berättar de om dig själv eller om livet?

Uppgifter: Rita egna bilder till berättelserna.

Skriv om någon blomma som inte finns med i boken.

Skriv egen berättelse eller dikter till bilderna i boken.