Äventyr i färg

Äventyr i färg handlar om att skapa samarbete i en grupp. Den handlar också om att stöda varandra och kommunicera på ett bra sätt.

Plats: Bokens handling utspelas i naturen, som ses ur larvernas perspektiv (en liten sten blir stor).

Grupp: Förskola och lågstadiets första klasser

Diskussion: Hur samarbetar ni i gruppen?

Hur talar ni med varandra?

Hur löser ni konflikter i gruppen?

Hur kan ni skapa en god anda i gruppen? Vad kan göras bättre?

Vilka tankar väcker berättelsen hos dig?

Hur skulle du göra i larvernas situation?

Uppgifter: Rita egna bilder till berättelsen.

Skriv egen berättelse till någon av bilderna i boken.