Material 1

Material nivå 1

Vid varje bok beskrivs vad boken handlar om, till vilken åldersgrupp den riktar sig och vilka frågor man kan diskutera i grupp.

Alla böcker kan användas i svenskundervisningen för nyanlända och invandrare som redan kan en del svenska, oberoende av ålder.

Alla Filip-böcker handlar om att utveckla kunskaper och färdigheter. Filip tappar bort sig men hittar ändå rätt, för han försöker tänka själv och klara sig ur knipan.

Filips mobilanvändning står i fokus: Mobilen är hans stora passion men också hans stötesten. Han måste klara sig utan vuxnas och omgivningens hjälp, för mobilen fungerar aldrig då den borde.

Personerna i böckerna är realistiska, mångfacetterade och varken helt goda eller onda, utan utgör främst material för diskussioner. Händelserna har alla en verklig berättelse i bakgrunden.

Om du kopierar materialet på papper, vänligen lägg in omnämnande: (c) Bokpil och detta år.