Lättlästa tal- och punktskriftsböcker

Tillgänglighet och allas likvärdiga möjligheter för att läsa och inhämta kunskap hör till de viktigaste utmaningarna vi står inför idag. Det nationella kunskapscentret Celia i Finland producerar och förmedlar böcker i tillgängliga format i samarbete med bibliotek och förlag. Celia producerar årligen ungefär 2 000 böcker, såväl skönlitteratur som faktalitteratur, läroböcker och kurslitteratur. I Celias bibliotek finns idag ungefär 40 000 talböcker på flera språk.

Bokpil arbetar för tillgänglighet genom att publicera lättlästa pappers- och e-böcker och sprida information om lättläst. Bokpil samarbetar också med andra organisationer och institutioner, som verkar för olika former av tillgänglighet, lärande och läsning. Bokpils lättlästa böcker är tillgängliga för många slags läsare, men talböcker och punktskriftsböcker gör dem tillgängliga för ännu fler användare.

Två av Bokpils böcker, Kockens hjärta (Sabira Ståhlberg 2018) och Hunden och soffan (Marianne Ståhlberg 2019), har nyligen utkommit som talböcker och punktskriftsböcker. Böckerna finns i Celias avgiftsfria bibliotek och de kan lånas av alla bibliotekets användare. Användare kan vara alla, som har svårt att läsa, på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande. På Celias nätsida finns information om hur man blir användare.

Fotografi av Hunden och soffan, punktskriftsbok: © Celia 2020

Celia

Celias böcker

Punktskriftsböcker

Kockens hjärta

Hunden och soffan

Talböcker

Kockens hjärta

Hunden och soffan

Projektet LäsLätt 2020 för ökandet och spridning av information om lättläst förverkligas av Bokpil och Colorit ry.rf. och stöds av Svenska Kulturfonden.