Lättlästa e-böcker – samma läsupplevelse?

Lättläst litteratur förknippas ofta med pappersböcker, men hur fungerar lättlästa e-böcker? Ger de samma läsupplevelse? Vilka är utmaningarna för läsaren? Hurdana möjligheter kan digitala böcker erbjuda? Frågan om e-bok eller pappersbok är för många en smaksak, men för ovana eller svaga läsare kan den vara svår att lösa.

Pappersbok eller e-bok?

En pappersbok känns på ett annat sätt än en e-bok, medan en e-bok har fördelen att texten kan förstoras till önskad storlek. Det är lätt att bläddra i en pappersbok och snabbt få en uppfattning om till exempel hur långa kapitlen är. I en e-bok krävs att läsaren klickar framåt och bakåt för att se längden.

För en läsare som mest läser på Internet kan en e-bok vara första steget till att läsa en hel bok. Pedagogiskt lättlästa böcker finns som e-böcker sedan 2016. Erfarenheterna de senaste åren visar, att e-böcker ger samma emotionella reaktioner och läsupplevelser som pappersböcker. Beroende på läsarens tidigare erfarenhet och tekniken kan det krävas en viss anpassningstid. Samma gäller för läsare, som inte är vana vid att läsa pappersböcker.

Format

Bokpil har valt att skapa lättlästa e-böcker främst i PDF-format. Övriga format fungerar inte lika väl med lättläst text. I en PDF-fil bibehålls de korta raderna, mellanrummet mellan raderna, radbrytningen, typsnittet och övriga viktiga element, som gör texten lättläst. Sidan ser ut som i en tryckt bok och har mycket utrymme. I format som EPUB försvinner alla dessa specifika lättlästa element.

Digitala böcker erbjuder nya möjligheter som länkar, extra information, ordförklaringar och multimedia. Extramaterialet kan dock störa läsprocessen och koncentrationen avlänkas från texten. Då material och uppgifter publiceras till exempel i slutet av kapitlet eller separat från själva texten får läsaren större möjlighet och utrymme att förkovra såväl sin läsförmåga som läsförståelsen.

Böcker: Villa Bokpil

Material och uppgifter: Edu Bokpil

Projektet LäsLätt 2020 för ökandet och spridning av information om lättläst förverkligas av Bokpil och Colorit ry.rf. och stöds av Svenska Kulturfonden.