Lättlästa böcker stöder läskunnighet på hotade språk

Lättlästa böcker kan användas för att utveckla läskunnigheten på små och hotade språk.

Bokpils pionjärprojekt för att översätta lättlästa böcker till tatariska beskrivs av Dr. Sabira Ståhlberg i en ny post på EL blog, en nätsida som informerar och diskuterar hotade språk och språkrevitalisering.

Läs bloggartikeln här (på engelska).